V E R K O C H T

Passend aangelegd recreatieperceel van 600 m² aan de Breeknap langs de Linge in de nabijheid van Acquoy. De Breeknap is een verbreding van de Linge die, naast een ruim zicht, zorgt voor een verruiming van de recreatiemogelijkheden waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan zeilen. Het perceel is bereikbaar via een onverhard pad vanaf de Lingedijk in Acquoy. Het perceel ademt een zeer natuurlijke sfeer, is positief bestemd als “recreatieperceel” en heeft bovendien een registratie als “ligplaatszone motorboten”.

Het perceel is in agrarisch buitengebied gelegen aan een verbreding van de Linge tussen Acquoy en Gellicum. Aan het einde van een doodlopend deel van de Lingedijk in Acquoy leidt een onverhard pad naar een strook met recreatiepercelen waar het aangeboden perceel deel van uit maakt. De plaats van het perceel is uniek in de zin dat het aan een bijzonder gedeelte van de Linge ligt. Ter plaatse heeft de Linge een flinke verbreding tot circa 150 meter waardoor het effect van een klein meer ontstaat. Door deze ligging is de plek meer geschikt voor zwemmen en bijvoorbeeld voor zeilen met een kleine boot. Op de achtergrond, aan de overzijde van het water, ligt het Gellicum. Tussen het perceel en het dorp Acquoy ligt een stuk agrarisch gebied en een dode arm van de Linge. Het perceel ligt aan de noordelijke oever van de Linge. Als belendingen liggen er diverse andere recreatiepercelen.

Het perceel is kadastraal bekend gemeente Deil, sectie P, nummer 253 met een grootte van 600 m². De oever (aanlegplaats) heeft een lengte van circa 16 meter.

Het perceel is ongeveer 15 meter breed en ongeveer 39 meter diep. Een aanzienlijk deel van het kadastrale perceel bestaat uit water; globaal de helft is land. De maten variëren enigszins omdat het perceel niet rechthoekig van vorm is. Het perceel is praktisch ingericht met gras en een strook struiken tussen het pad en het perceel. Het perceel oogt heel natuurlijk. Kenmerkend voor de recreatiepercelen in de deze omgeving is dat er een aantal in een strook liggen bereikbaar vanaf de dijk en afgesloten vanaf de openbare weg. Het beeld van recreëren in de vrije natuur is meer van toepassing dan een beeld behorende bij een drukke toeristische omgeving. Dit neemt niet weg dat het landschap langs de Linge populair is bij wandelaars en fietsers die de karakteristieke dorpen aaneenrijgen met een tocht door het agrarisch landschap langs de Linge. Nog fraaier kan het natuurlijk zijn om te varen op de Linge en een eigen aanlegmogelijkheid te bezitten voor een bootje of een schip.

Het thans vigerend bestemmingsplan is het “Bestemmingsplan Buitengebied” vastgesteld door de Gemeenteraad van Geldermalsen. De bestemming van het perceel is “uiterwaarden” met de nadere aanduiding “recreatielandje”. Het perceel werd dus positief bestemd voor recreatie en opgenomen in de limitatieve lijst (nummer B18) behorende bij het bestemmingsplan. Het is niet toegestaan om het perceel te bebouwen. Toegestaan is één “opbergkist” met een oppervlakte niet groter dan 6 m² en een hoogte lager dan 1,5 meter. Na het vaststellen van het bestemmingsplan heeft Gedeputeerde Staten goedkeuring onthouden op verschillende punten waaronder het deel over de recreatielandjes. De onthouding van goedkeuring wat betreft de recreatielandjes in stand is gebleven bij een beroepsprocedure bij de Raad van State. Dit betekent dat de recreatielandjes onder de overgangsbepalingen binnen de hoofdbestemming “Uiterwaarden” vallen. Binnenkort start de gemeente Geldermalsen met de procedure om het bestemmingsplan te actualiseren. Nadere informatie met betrekking tot het bestemmingsplan wordt op verzoek verstrekt. Bij twijfel over enerzijds de gebruiksmogelijkheden en anderzijds de bestemming kunnen inlichtingen ingewonnen worden bij de gemeente Geldermalsen. Bij het Waterschap Rivierenland is het perceel geregistreerd als “ligplaatszone motorboten” en dit betekent dat het op deze plaats is toegestaan om een schip van maximaal 15 meter lang en vier meter breed af te meren.

Aanvaarding in overleg. Op korte termijn mogelijk.

Een brochure met uitgebreide informatie is beschikbaar.