€ 35,-- per m² per jaar (excl. BTW)

Opslag- of stallingsruimte in een, nieuw te bouwen, vrijstaande bedrijfsloods. De loods wordt gebouwd in het buitengebied ten noorden van de kern van het dorp Buurmalsen. Het totale vloeroppervlak van de loods is 1190 m². De loods kan in delen, vanaf 200 m², worden gehuurd.

De Haagse Uitweg is een zijstraat van de Rijksstraatweg; de N833 tussen Geldermalsen en Culemborg. De loods wordt gebouwd op het terrein van een loon- en grondverzetbedrijf. Ter plaatse geldt de bestemming ‘bedrijf’. Een ‘niet-agrarisch bedrijf’ is toegestaan mits het voldoet aan het criterium van een ‘aan het buitengebied gebonden niet-agrarisch bedrijf’

Bij gereedkomen zal de loods voorzien zijn van verlichting en geschikt zijn voor opslag en stalling. De vrije hoogte bedraagt 8 meter. Een unit beschikt altijd over een ‘eigen’ overheaddeur. Een aanpassing van het niveau van afwerking of de installatie is bespreekbaar. Het aanwezige buitenterrein mag worden gebruikt om het gehuurde te bereiken. De huur van (een deel van) het buitenterrein is bespreekbaar.

Voorwaarden. Huursom te vermeerderen met omzetbelasting. Betaalperiode per maand vooraf. De huurder dient een bankgarantie te stellen of waarborgsom te voldoen voorafgaande aan de huurperiode ter grootte van drie maanden huur inclusief omzetbelasting. Huurovereenkomst conform ROZ model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte. De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd conform de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst.

Aanvaarding in overleg.