V E R K O C H T

Passend aangelegd recreatieperceel van 925 m² aan de Breeknap langs de Linge in de nabijheid van Acquoy. De Breeknap is een verbreding van de Linge die, naast een ruim zicht, zorgt voor een verruiming van de recreatiemogelijkheden waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan zeilen, kanoën en suppen. Het perceel is bereikbaar via een onverhard pad vanaf de Lingedijk in Acquoy. Een auto kan direct naast/op het perceel worden geparkeerd. Het perceel ademt een zeer natuurlijke sfeer, is positief bestemd als ‘recreatielandje’ en heeft bovendien een registratie als ‘ligplaatszone motorboten’. Op het perceel staat een degelijke ‘opbergkist’ voor tuinmeubels, gereedschap een buitenkeuken, enz. Een heerlijke plek om uit te rusten, weg te dromen of juist actief bezig te zijn op het water.

Het perceel is in agrarisch buitengebied gelegen aan een verbreding van de Linge tussen Acquoy en Gellicum. Aan het einde van een doodlopend deel van de Lingedijk in Acquoy leidt een onverhard pad naar een stook met recreatiepercelen waar het aangeboden perceel deel van uit maakt. De plaats van het perceel is uniek in de zin dat het aan een bijzonder gedeelte van de Linge ligt. Ter plaatse heeft de Linge een flinke verbreding tot circa 150 meter waardoor het effect van een klein meer ontstaat. Door deze ligging is de plek meer geschikt voor zwemmen en bijvoorbeeld voor zeilen met een kleine boot. Op de achtergrond, aan de overzijde van het water, ligt Gellicum. Tussen het perceel en het dorp Acquoy ligt een stuk agrarisch gebied en een dode arm van de Linge. Het perceel ligt aan de noordelijke oever van de Linge. Als belendingen liggen er diverse andere recreatiepercelen.

Het perceel is ongeveer 25 meter breed aan de oever. Een aanzienlijk deel van het kadastrale perceel bestaat uit water; meer dan de helft is land. Het perceel is praktisch ingericht met gras en een strook struiken tussen het toegangspad en het perceel. Op het perceel staan enkele fraaie volwassen knotwilgen. Het perceel oogt heel natuurlijk. Kenmerkend voor de recreatiepercelen in deze omgeving is dat er een aantal in een strook liggen bereikbaar vanaf de dijk en afgesloten vanaf de openbare weg. Het beeld van recreëren in de vrije natuur is meer van toepassing dan een beeld behorende bij een drukke toeristische omgeving. Dit neemt niet weg dat het landschap langs de Linge populair is bij wandelaars en fietsers die de karakteristieke dorpen aaneenrijgen met een tocht door het agrarisch landschap langs de Linge. Nog fraaier kan het natuurlijk zijn om te varen op de Linge en een eigen aanlegmogelijkheid te bezitten voor een bootje of een groter schip.

Het perceel is kadastraal bekend gemeente Deil, sectie P, nummer 301 met een grootte van 925 m². De oever (aanlegplaats) heeft een lengte van circa 25 meter.

Bestemming en gebruiksmogelijkheden. De gemeente West Betuwe heeft een nieuw bestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ in procedure. Conform dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ en de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – recreatielandjes’. Verder zijn er functie- en gebiedsaanduidingen vooral gericht op het herstel en behoud van het natuurlijk karakter. Een recreatielandje is een perceel grond, gelegen aan de oever van de Linge, dat is ingericht als plaats voor kleinschalige oeverrecreatie met bijbehorende dagrecreatieve voorzieningen met een niet openbaar karakter. Verblijfsrecreatie is niet mogelijk. Het is niet toegestaan om het perceel te bebouwen. Per perceel is maximaal één ‘opbergkist’ toegestaan, met een oppervlakte van niet meer dan 6 m² en een hoogte van niet meer dan 1,5 m. Nadere informatie met betrekking tot het bestemmingsplan wordt op verzoek verstrekt. Bij twijfel over enerzijds de gebruiksmogelijkheden en anderzijds de bestemming kunnen inlichtingen ingewonnen worden bij de gemeente West Betuwe. Bij het Waterschap Rivierenland is het perceel geregistreerd als “ligplaatszone motorboten” en dit betekent dat het op deze plaats is toegestaan om een schip van maximaal 15 meter lang en vier meter breed af te meren.

Aanvaarding in overleg. Op korte termijn mogelijk.