€ 169.000,-- k.k.

In de dorpskern gelegen perceel bouwgrond van 489 m². Het perceel is circa 22 meter breed en maximaal circa 22 meter diep. Conform het vigerend bestemmingsplan mag op het perceel een nieuwe vrijstaande woning worden gebouwd. De situering is goed in een gevarieerde woonomgeving.

Buurmalsen maakt deel uit van de gemeente West Betuwe die in 2019 is ontstaan vanuit een fusie tussen de gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Zoals de naam al aangeeft, ligt de nieuwe gemeente in het uiterste westen van wat we nu als de Betuwe beschouwen. De gemeente West Betuwe ligt in het centrum van het land en wordt doorsneden door de bekende Rijksweg A2 welke de Rijksweg A15 kruist bij het knooppunt Deil. Buurmalsen heeft een actief verenigingsleven en is op circa 1 kilometer afstand van het centrum van Geldermalsen gelegen. Geldermalsen beschikt over een ruim en gevarieerd aanbod van winkels en goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, recreatie, sport en culturele activiteiten. Het NS-station van Geldermalsen is op fietsafstand van de woning gesitueerd.

Kadastraal bekend Gemeente Buurmalsen, sectie D, nummer 1781 en nummer 2146.

Gesitueerd in een gevarieerde woonomgeving in de dorpskern.

De woning waarvan de artist-impression is opgenomen bij de foto’s en in de brochure is een woning van Selekthuis. Dit type, Bergamo, wordt ook wel een ‘notariswoning’ genoemd. Het is bij uitstek geschikt voor de wat 'oudere' levensgenieter. De begane grond is ruim opgezet en bevat standaard een slaap- en badkamer. In de basis  heeft de woning een afmeting van circa 9 x 13 meter. Er zijn ook andere varianten van de indeling mogelijk.

De artist-impression van de woning van Selekthuis is alleen opgenomen om een voorbeeld te geven van een mooie woning die op het perceel gebouwd zou kunnen worden. Alleen de nokhoogte wijkt in geringe mate af van de regels van het bestemmingsplan. Bij koop van het perceel is er geen verplichte binding met een architect of een bouwbedrijf.

Het perceel is circa 22 meter breed en circa 22 meter diep. Het perceel is niet zuiver rechthoekig. Aan de straat is het circa 26 meter breed en aan de achterzijde circa 18 meter.

Het vigerend bestemmingsplan is het plan “Kern Buurmalsen 2013” vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 mei 2013. Een fragment van de plankaart en artikel 8 van de bestemmingsregels zijn als bijlage toegevoegd aan de brochure. Het perceel heeft de enkelbestemming ‘wonen-beeldbepalend’ en een dubbelbestemming in het kader van archeologische waarden. Op het perceel mag één vrijstaande woning worden gebouwd binnen het bouwvlak en binnen het vlak dat als hoofdgebouw is aangeduid. De woning dient een schuin dak te hebben. De maximale goothoogte is 5,5 meter en de maximale nokhoogte is 7 meter. Er dienen op eigen terrein minimaal twee parkeerplaatsen te worden gerealiseerd en in stand gehouden. Bijgebouwen mogen ook worden gebouwd buiten het vlak van het hoofdgebouw. De exacte afmetingen van bijgebouwen zijn onder meer afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Voor de gegevens betreffende het bestemmingsplan kunt u de brochure opvragen of contact opnemen met ons kantoor.

Unieke gelegenheid om naar geheel eigen inzicht in dit fraaie dorp een woonhuis te bouwen!

Een brochure met uitgebreide informatie is beschikbaar.